Sagonap

Nhân lực của chúng tôi

Tổng Giám Đốc - Nguyễn Xuân Trường

Ông NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc
 1. Bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn:
 • Thạc sỹ Kinh tế.
 • Kỹ sư cơ khí – Giám định viên.
 • Thẩm định viên về giá – Bộ Tài chính.
 • Đấu giá viên – Bộ Tư pháp.
 • Trọng tài viên
 • Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ – Cục Giám định nhà nước cấp.
 • Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu.
 • Chứng chỉ định giá đất – Bộ Tài Nguyên và Môi trường.
 1. Năng lực – kinh nghiệm:
 • Kinh nghiệm về hoạt động Thẩm định giá – Giám định hơn 20 năm, kinh nghiệm về quản lý trên 15 năm.
 • Thẩm định giá bất động sản: nhà máy, các dự án phát triển, khách sạn, khu TTTM phức hợp, resort,…
 • Thẩm định giá động sản: dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải, thiết bị chuyên dùng, tài sản đặc thù,…
 • Thẩm định giá trị doanh nghiệp, giá trị tài sản vô hình và các loại tài sản khác.
 • Giám định tình trạng, chất lượng công trình xây dựng, xác định nguyên nhân, chi phí khắc phục sửa chữa.
 • Giám định tổn thất, Hàng hải, Cháy & Rủi ro kỹ thuật. Giám định điều tra, Tư pháp.
 • Tư vấn đầu tư. Tư vấn chuyển giao công nghệ.
 • Đấu giá tài sản.
 1. Chức danh đã đảm nhiệm:
 • Nguyên Trưởng phòng Giám định Kỹ thuật VIVACO
 • Nguyên Trưởng phòng Thẩm định giá – Công ty CP Giám định – Thẩm định Việt Nam
 • Nguyên Giám đốc Khối Thẩm định giá – Công ty Thẩm định giá Á Châu (Ngân hàng TMCP Á Châu – ACB)
 • Thành viên Hội đồng Quốc gia AVA Việt Nam
 • Phó chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam
 • Chủ nhiệm CLB Thẩm định giá Sài Gòn
 • Phó Ban Nghiên cứu và Chuyển giao Khoa học Thẩm định giá – Hội TĐG Việt Nam
Ông NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc
P.Tổng GĐ Nghiệp Vụ - Lê Quan Vinh

Ông LÊ QUANG VINH

Phó Tổng Giám đốc
 1. Bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn:
 • Thạc sỹ Kinh tế
 • Cử nhân kinh tế chuyên ngành thẩm định giá.
 • Cử nhân Luật.
 • Thẩm định viên về giá – Bộ Tài chính.
 • Đấu giá viên – Bộ Tư pháp.
 • Chứng chỉ định giá đất – Bộ Tài Nguyên và Môi trường.
 1. Năng lực – kinh nghiệm:
 • Kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực thẩm định giá – giám định.
 • Thẩm định giá bất động sản: nhà máy, các dự án phát triển, khách sạn, khu TTTM phức hợp, resort…
 • Thẩm định giá động sản: dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải, thiết bị chuyên dùng, tài sản đặc thù,…
 • Thẩm định giá trị doanh nghiệp, giá trị tài sản vô hình và các loại tài sản khác.
 • Tư vấn đầu tư. Tư vấn chuyển giao công nghệ.
Ông LÊ QUANG VINH
Phó Tổng Giám đốc
P.Tổng GĐ Kinh Doanh - Nguyễn Thị Kiều Mỵ Lan Hương

Bà NGUYỄN THỊ KIỀU MỴ LAN HƯƠNG

Phó Tổng Giám đốc
 1. Bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn:
 • Thạc sỹ Kinh tế.
 • Cử nhân kinh tế chuyên ngành thẩm định giá.
 • Thẩm định viên về giá – Bộ Tài chính.
 • Quản tài viên – Bộ Tư pháp.
 • Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu.
 • Chứng chỉ định giá đất – Bộ Tài Nguyên và Môi trường.
 1. Năng lực – kinh nghiệm:
 • Kinh nghiệm trong hoạt động thẩm định giá, marketing, tư vấn và phát triển dịch vụ khách hàng trên 10 năm .
 • Thẩm định giá bất động sản: nhà máy, các dự án phát triển, khách sạn, khu TTTM phức hợp, resort…
 • Thẩm định giá động sản: dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải, thiết bị chuyên dùng, tài sản đặc thù,…
 • Thẩm định giá trị doanh nghiệp, giá trị tài sản vô hình và các loại tài sản khác.
 • Tư vấn đầu tư. Tư vấn chuyển giao công nghệ.
Bà NGUYỄN THỊ KIỀU MỴ LAN HƯƠNG
Phó Tổng Giám đốc

BÀ LÊ THỊ HẢI VÂN

Phó Tổng Giám đốc
 1. Bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn:
 • Cử nhân chuyên ngành kế toán doanh nghiệp.
 • Chứng chỉ kế toán trưởng
 • Thẩm định viên về giá – Bộ Tài chính.
 1. Năng lực – kinh nghiệm:
 • Kinh nghiệm Đấu giá tải sản trên 10 năm
 • Chuyên viên tài chính
 • Thẩm định giá bất động sản, động sản, thẩm định giá trị doanh nghiệp và các loại tài sản khác.
 • Tư vấn tài chính, kế toán doanh nghiệp
BÀ LÊ THỊ HẢI VÂN
Phó Tổng Giám đốc

Ông CAO SƠN TÂY NGUYÊN

Phó Tổng Giám đốc
 1. Bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn:
 • Giám định viên.
 • Kỹ sư Hàng Hải
 • Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh
 • Chứng chỉ đào tạo bảo hiểm
 • Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá
 • Certificate of “Vietnamese Surveyor Training Program” do hiệp hội  WOE cấp
 • Certificate of “Client Reinsurance Seminar” do Aon Re Asia cấp
 1. Năng lực – kinh nghiệm:
 • Giám định – Bảo Hiểm trên 15 năm.
 • Giám định nghiệp vụ hàng hải, Cháy & rủi ro kỹ thuật.
 • Giám định hàng hóa.
 • Nghiệp vụ bảo hiểm & bồi thường hàng hải, hàng hóa, tài sản kỹ thuật & xe cơ giới.
 1. Chức danh đã đảm nhiệm:
 • Giám định viên Công ty giám định NKKK (Nippon Kaiji Kentai Kyokai)
 • Trưởng phòng giám định hàng hải Công ty Cp Giám Định-Thẩm Định Việt Nam (VIVACO)
 • Chuyên viên Ban Nghiệp vụ/ Ban Bồi Thường Tổng Công Ty CP Bảo Minh
 • Trưởng phòng giám định & bồi thường Công ty CP Bảo Hiểm Phú Hưng.
 • Phó giám đốc Công ty Giám Định Tín Việt
 • Giám Đốc chi nhánh Công ty Giám Định Thẩm Định Cửu Long Chi Nhánh Sài Gòn.
Ông CAO SƠN TÂY NGUYÊN
Phó Tổng Giám đốc

Ông NGUYỄN VĂN TRUNG

Phó Tổng Giám đốc

Nguyên Giám đốc Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá Và Dịch Vụ Tài Chính Sài Gòn (Safco).

Ông NGUYỄN VĂN TRUNG
Phó Tổng Giám đốc

ông NGUYỄN VĂN SƠN

Phó Tổng Giám đốc
Bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn
– Cử nhân kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh
– Cử nhân luật chuyên ngành luật học
– Chấp hành viên trung cấp – Bộ Tư pháp
Năng lực – Kinh nghiệm
– Kinh nghiệm hơn 40 năm hoạt động trong lĩnh vực Tư pháp
– Kinh nghiệm hơn 18 năm trong lĩnh vực tổ chức thi hành án dân sự – Bộ Tư pháp
– Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hình sự – dân sự
Chức danh đã đảm nhiệm
– Kiểm soát viên chính thuế
– Chấp hành viên Trung cấp
– Phó Chi cục trưởng
ông NGUYỄN VĂN SƠN
Phó Tổng Giám đốc

ThS. NGUYỄN TIẾN THỎA

– Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam

– Nguyên Cục Trưởng Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính

ThS. NGUYỄN TIẾN THỎA

TS. TRẦN THỊ MƯỜI

 • Nguyên Phụ trách Khoa Thẩm định giá – Kinh doanh Bất động sản – Trường Đại học Tài chính Marketing.
 • Giảng viên Trường Đại học Sài Gòn.
TS. TRẦN THỊ MƯỜI

ThS. NGUYỄN THẾ PHƯỢNG

Nguyên Trưởng khoa Thẩm Định Giá – Kinh Doanh Bất Động sản -Trường Đại Học Tài Chính – Marketing

ThS. NGUYỄN THẾ PHƯỢNG

Ông. TRỊNH THIÊN BÌNH

 • Nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Micontrol.
 • Nguyên Giám đốc Công ty Đấu giá Đỉnh Vàng.
 • Nguyên Phó TGĐ Công ty Giám định Thẩm định Việt Nam.
 • Nguyên Phó Giám đốc Cty Maserco – thuộc Liên hiệp Hàng hải Việt Nam / Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Giảng viên Trường Đại học Tài chính Marketing.
 • Ủy viên HĐQT Công ty Sagonap – Nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Sagonap.
Ông. TRỊNH THIÊN BÌNH

Ông. PHẠM ĐÌNH SOẠN

 • Nguyên Giám đốc điều hành dự án: Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và tăng cường năng lực Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài Chính do Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF tài trợ.
 • Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Mua bán nợ – Bộ Tài Chính.
 • Nguyên Cục Trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp – Bộ Tài Chính.
 • Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Quản lý vốn và Tài sản Nhà nước tại Doanh nghiệp – Bộ Tài Chính.
 • Nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý Tài chính Công nghiệp và Xây dựng – Bộ Tài Chính.
 • Nguyên Giám đốc Chi nhánh Công ty Sagonap tại Hà Nội.
Ông. PHẠM ĐÌNH SOẠN

Ông. CAO SỸ THẮNG

 • Nguyên Trưởng phòng Chi cục Tài chính Doanh nghiệp – Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông. CAO SỸ THẮNG

Sagonap

Tin tức & Hoạt động

DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ CHUYÊN NGHIỆP CỦA sagonap CAM KẾT

SAGONAP hướng đến trở thành nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu và được ưa thích nhất Việt Nam; với công nghệ hiện đại, năng động, đa năng, đủ năng lực canh tranh với các Công ty trong nước và quốc tế hoạt động tại Việt Nam. Với phương châm hành động:" Chuyên nghiệp - Nhanh chóng – Chính xác" và lấy chữ Tín trong mọi hoạt động kinh doanh.