Home » Tư vấn Đầu tư

Tư vấn Đầu tư

Thực hiện tìm kiếm, đề xuất, giới thiệu những khu vực, vị trí tốt để nhà đầu tư xem xét tiến hành đầu tư xây dựng dự án. Thông qua những mối quan hệ lâu năm sẵn có của mình, Sagonap sẽ tìm những vị trí tiềm năng, vị trí tốt có thể dẫn tới thành công của dự án, tạo ra được nhiều sự lựa chọn cho nhà đầu tư thông qua nhiều kênh khác nhau. Hỗ trợ đàm phán sau khi đã quyết định vào đầu tư, tư vấn để tiến hành giải quyết các khó khăn vướng mắc theo quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư và nâng cao tính khả thi của dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thẩm định giá online

  Họ tên (*)
  SĐT (*)
  Email (*)
  Mô tả tài sản cần thẩm định
  Hình ảnh (Nếu có)

  Kích thước file tải lên không được >10MB.

  Ghi chú