Home » Kỹ thuật

Kỹ thuật

Giám định hàng hải:

–     Giám định tình trạng tàu

–     Giám định tình trạng tàu

–     Giám định thuê trả tàu

–     Giám định tổn thất hàng hải

–     Giám định số lượng/ khối lượng hàng hoá vận chuyển trên phương tiện thuỷ.

–     Giám định tình trạng hàng hoá, phương tiện vận tải trước khi xếp hàng.

–     Giám định tổn thất hàng hóa

–     Giám định container   

Giám định xăng, dầu và hàng lỏng: 

–     Giám định số lượng, khối lượng hàng lỏng trên phương tiện thuỷ và trên bồn chứa.

–     Giám định tình trạng bồn chứa hàng lỏng trước khi xếp hàng.

Giám định hàng công nghiệp và hàng tiêu dùng:

–     Giám định số lượng, tình trạng xe ôtô, xe máy công trình, máy móc thiết bị nhập khẩu.

–     Giám định tình trạng và tổn thất container.

–     Giám định hàng tiêu dùng.

–  Kiểm tra đánh giá hệ thống phòng cháy hiện hữu trong các công trình xây dựng, nhà xưởng, kho tàng.

–     Tư vấn khai Hải Quan.

–   Giám định chất lượng công trình xây dựng, nhà xưởng, kho tàng.

–   Ước tính giá trị tổn thất tối đa có thể (P.M.L) cho mục đích bảo hiểm

–   Đề xuất các biện pháp cải thiện tình trạng hiện hữu để phòng tránh rủi ro.

HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thẩm định giá online

  Họ tên (*)
  SĐT (*)
  Email (*)
  Mô tả tài sản cần thẩm định
  Hình ảnh (Nếu có)

  Kích thước file tải lên không được >10MB.

  Ghi chú