Home » Nhân lực » Ban cố vấn

Sagonap

Ban cố vấn

ThS. NGUYỄN TIẾN THỎA

– Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam

– Nguyên Cục Trưởng Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính

ThS. NGUYỄN TIẾN THỎA

TS. TRẦN THỊ MƯỜI

 • Nguyên Phụ trách Khoa Thẩm định giá – Kinh doanh Bất động sản – Trường Đại học Tài chính Marketing.
 • Giảng viên Trường Đại học Sài Gòn.
TS. TRẦN THỊ MƯỜI

ThS. NGUYỄN THẾ PHƯỢNG

Nguyên Trưởng khoa Thẩm Định Giá – Kinh Doanh Bất Động sản -Trường Đại Học Tài Chính – Marketing

ThS. NGUYỄN THẾ PHƯỢNG

Ông. TRỊNH THIÊN BÌNH

 • Nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Micontrol.
 • Nguyên Giám đốc Công ty Đấu giá Đỉnh Vàng.
 • Nguyên Phó TGĐ Công ty Giám định Thẩm định Việt Nam.
 • Nguyên Phó Giám đốc Cty Maserco – thuộc Liên hiệp Hàng hải Việt Nam / Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Giảng viên Trường Đại học Tài chính Marketing.
 • Ủy viên HĐQT Công ty Sagonap – Nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Sagonap.
Ông. TRỊNH THIÊN BÌNH

Ông. PHẠM ĐÌNH SOẠN

 • Nguyên Giám đốc điều hành dự án: Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và tăng cường năng lực Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài Chính do Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF tài trợ.
 • Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Mua bán nợ – Bộ Tài Chính.
 • Nguyên Cục Trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp – Bộ Tài Chính.
 • Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Quản lý vốn và Tài sản Nhà nước tại Doanh nghiệp – Bộ Tài Chính.
 • Nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý Tài chính Công nghiệp và Xây dựng – Bộ Tài Chính.
 • Nguyên Giám đốc Chi nhánh Công ty Sagonap tại Hà Nội.
Ông. PHẠM ĐÌNH SOẠN

Ông. CAO SỸ THẮNG

 • Nguyên Trưởng phòng Chi cục Tài chính Doanh nghiệp – Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông. CAO SỸ THẮNG

Thẩm định giá online

  Họ tên (*)
  SĐT (*)
  Email (*)
  Mô tả tài sản cần thẩm định
  Hình ảnh (Nếu có)

  Kích thước file tải lên không được >10MB.

  Ghi chú