Home » Hàng hóa

Hàng hóa

Giám định hàng hải
–     Giám định số lượng/ khối lượng hàng hoá vận chuyển trên phương tiện thuỷ.

–     Giám định tình trạng hàng hoá, phương tiện vận tải trước khi xếp hàng.

–     Giám định tổn thất hàng hóa.
–     Giám định container.
Giám định xăng, dầu và hàng lỏng:
–    Giám định số lượng, khối lượng hàng lỏng trên phương tiện thuỷ và trên bồn chứa.
–    Giám định tình trạng bồn chứa hàng lỏng trước khi xếp hàng.
Giám định hàng công nghiệp và hàng tiêu dùng:

–     Giám định số lượng, tình trạng xe ôtô, xe máy công trình, máy móc thiết bị nhập khẩu.

–     Giám định tình trạng và tổn thất container.

–     Giám định hàng tiêu dùng.

–     Tư vấn khai Hải Quan.

HÌNH ẢNH:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thẩm định giá online

  Họ tên (*)
  SĐT (*)
  Email (*)
  Mô tả tài sản cần thẩm định
  Hình ảnh (Nếu có)

  Kích thước file tải lên không được >10MB.

  Ghi chú