Home » Đấu giá

Đấu giá

Sagonap thực hiện bán đấu giá các loại tài sản sau:

 – Tài sản xử lý vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước.

 – Tài sản đảm bảo theo quy định pháp luật về giao dịch đảm bảo.

– Tài sản để thi hành án theo quy định pháp luật về thi hành án.

– Hàng hoá lưu giữ do người vận chuyển đường biển, đường bộ, đường hàng không lưu giữ tại Việt Nam.

– Tài sản Nhà nước phải bán đấu giá theo quy định pháp luật về quản lý tài sản Nhà nước:

– Tài sản thanh lý của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tài sản thanh lý của doanh nghiệp Nhà nước, …

– Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có yêu cầu bán đấu giá tài sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thẩm định giá online

  Họ tên (*)
  SĐT (*)
  Email (*)
  Mô tả tài sản cần thẩm định
  Hình ảnh (Nếu có)

  Kích thước file tải lên không được >10MB.

  Ghi chú