Home » Xây dựng

Xây dựng

GIÁM ĐỊNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

–  Giám định chất lượng công trình xây dựng, nhà xưởng, kho tàng, bến bãi, cầu đường,…
–  Kiểm định chất lượng công trình xây dựng,…
–  Kiểm tra đánh giá hệ thống phòng cháy hiện hữu trong các công trình xây dựng, nhà xưởng,…

Hình ảnh các tài sản Sagonap đã thực hiện:

GIÁM DỊNH CẦU ĐƯỜNG BỘ – PHÚ YÊN GIÁM DỊNH CẦU ĐƯỜNG BỘ – PHÚ YÊN GIÁM DỊNH CTXD THEO YÊU CẦU
TÒA ÁN
GIÁM DỊNH CTXD THEO YÊU CẦU
TÒA ÁN
GIÁM DỊNH CTXD THEO YÊU CẦU
TÒA ÁN
GIÁM DỊNH CTXD THEO YÊU CẦU
TÒA ÁN
GIÁM DỊNH TỔN THẤT CẦN CẨU GIÁM DỊNH TỔN THẤT XE CHUYÊN DÙNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thẩm định giá online

  Họ tên (*)
  SĐT (*)
  Email (*)
  Mô tả tài sản cần thẩm định
  Hình ảnh (Nếu có)

  Kích thước file tải lên không được >10MB.

  Ghi chú