Home » Nhân lực » Ban Tổng giám đốc

Sagonap

Ban Tổng giám đốc

Tổng Giám Đốc - Nguyễn Xuân Trường

Ông. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc
 1. Bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn:
 • Kỹ sư cơ khí – Giám định viên.
 • Thẩm định viên về giá – Bộ Tài chính.
 • Đấu giá viên – Bộ Tư pháp.
 • Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ – Cục Giám định nhà nước cấp.
 • Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu.
 • Chứng chỉ định giá đất – Bộ Tài Nguyên và Môi trường.
 1. Năng lực – kinh nghiệm:
 • Kinh nghiệm về hoạt động Thẩm định giá – Giám định gần 20 năm, kinh nghiệm về quản lý trên 15 năm.
 • Thẩm định giá bất động sản: nhà máy, các dự án phát triển, khách sạn, khu TTTM phức hợp, resort,…
 • Thẩm định giá động sản: dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải, thiết bị chuyên dùng, tài sản đặc thù,…
 • Thẩm định giá trị doanh nghiệp, giá trị tài sản vô hình và các loại tài sản khác.
 • Giám định tình trạng, chất lượng công trình xây dựng, xác định nguyên nhân, chi phí khắc phục sửa chữa.
 • Giám định tổn thất, Hàng hải, Cháy & Rủi ro kỹ thuật. Giám định điều tra, Tư pháp.
 • Tư vấn đầu tư. Tư vấn chuyển giao công nghệ.
 • Đấu giá tài sản.
 1. Chức danh đã đảm nhiệm:
 • Nguyên Trưởng phòng Giám định Kỹ thuật VIVACO
 • Nguyên Trưởng phòng Thẩm định giá – Công ty CP Giám định – Thẩm định Việt Nam
 • Nguyên Giám đốc Khối Thẩm định giá – Công ty Thẩm định giá Á Châu (Ngân hàng TMCP Á Châu – ACB)
Ông. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc
P.Tổng GĐ Nghiệp Vụ - Lê Quan Vinh

Ông LÊ QUANG VINH

Phó Tổng giám đốc Nghiệp vụ Thẩm định
 1. Bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn:
 • Cử nhân kinh tế chuyên ngành thẩm định giá.
 • Cử nhân Luật.
 • Thẩm định viên về giá – Bộ Tài chính.
 • Đấu giá viên – Bộ Tư pháp.
 • Chứng chỉ định giá đất – Bộ Tài Nguyên và Môi trường.
 1. Năng lực – kinh nghiệm:
 • Kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực thẩm định giá – giám định.
 • Thẩm định giá bất động sản: nhà máy, các dự án phát triển, khách sạn, khu TTTM phức hợp, resort…
 • Thẩm định giá động sản: dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải, thiết bị chuyên dùng, tài sản đặc thù,…
 • Thẩm định giá trị doanh nghiệp, giá trị tài sản vô hình và các loại tài sản khác.
 • Tư vấn đầu tư. Tư vấn chuyển giao công nghệ.
Ông LÊ QUANG VINH
Phó Tổng giám đốc Nghiệp vụ Thẩm định
P.Tổng GĐ Kinh Doanh - Nguyễn Thị Kiều Mỵ Lan Hương

Bà. NGUYỄN THỊ KIỀU MỴ LAN HƯƠNG

Phó Tổng giám đốc Kinh doanh
 1. Bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn:
 • Cử nhân kinh tế chuyên ngành thẩm định giá.
 • Thẩm định viên về giá – Bộ Tài chính.
 • Quản tài viên – Bộ Tư pháp.
 • Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu.
 • Chứng chỉ định giá đất – Bộ Tài Nguyên và Môi trường.
 1. Năng lực – kinh nghiệm:
 • Kinh nghiệm trong hoạt động thẩm định giá, marketing, tư vấn và phát triển dịch vụ khách hàng trên 10 năm .
 • Thẩm định giá bất động sản: nhà máy, các dự án phát triển, khách sạn, khu TTTM phức hợp, resort…
 • Thẩm định giá động sản: dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải, thiết bị chuyên dùng, tài sản đặc thù,…
 • Thẩm định giá trị doanh nghiệp, giá trị tài sản vô hình và các loại tài sản khác.
 • Tư vấn đầu tư. Tư vấn chuyển giao công nghệ.
Bà. NGUYỄN THỊ KIỀU MỴ LAN HƯƠNG
Phó Tổng giám đốc Kinh doanh

Ông. CAO SƠN TÂY NGUYÊN

Phó Tổng giám đốc Nghiệp vụ Giám định
 1. Bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn:
 • Giám định viên.
 • Kỹ sư Hàng Hải
 • Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh
 • Chứng chỉ đào tạo bảo hiểm
 • Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá
 • Certificate of “Vietnamese Surveyor Training Program” do hiệp hội  WOE cấp
 • Certificate of “Client Reinsurance Seminar” do Aon Re Asia cấp
 1. Năng lực – kinh nghiệm:
 • Giám định – Bảo Hiểm trên 15 năm.
 • Giám định nghiệp vụ hàng hải, Cháy & rủi ro kỹ thuật.
 • Giám định hàng hóa.
 • Nghiệp vụ bảo hiểm & bồi thường hàng hải, hàng hóa, tài sản kỹ thuật & xe cơ giới.
 1. Chức danh đã đảm nhiệm:
 • Giám định viên Công ty giám định NKKK (Nippon Kaiji Kentai Kyokai)
 • Trưởng phòng giám định hàng hải Công ty Cp Giám Định-Thẩm Định Việt Nam (VIVACO)
 • Chuyên viên Ban Nghiệp vụ/ Ban Bồi Thường Tổng Công Ty CP Bảo Minh
 • Trưởng phòng giám định & bồi thường Công ty CP Bảo Hiểm Phú Hưng.
 • Phó giám đốc Công ty Giám Định Tín Việt
 • Giám Đốc chi nhánh Công ty Giám Định Thẩm Định Cửu Long Chi Nhánh Sài Gòn.
Ông. CAO SƠN TÂY NGUYÊN
Phó Tổng giám đốc Nghiệp vụ Giám định

Thẩm định giá online

Họ tên (*)

SĐT (*)

Email (*)

Mô tả tài sản cần thẩm định

Hình ảnh (Nếu có)

Kích thước file tải lên không được >10MB.

Ghi chú