Home » Ông. CAO SỸ THẮNG

Ông. CAO SỸ THẮNG

 • Nguyên Trưởng phòng Chi cục Tài chính Doanh nghiệp – Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thẩm định giá online

  Họ tên (*)
  SĐT (*)
  Email (*)
  Mô tả tài sản cần thẩm định
  Hình ảnh (Nếu có)

  Kích thước file tải lên không được >10MB.

  Ghi chú