Home » TS. TRẦN THỊ MƯỜI

TS. TRẦN THỊ MƯỜI

  • Nguyên Phụ trách Khoa Thẩm định giá – Kinh doanh Bất động sản – Trường Đại học Tài chính Marketing.
  • Giảng viên Trường Đại học Sài Gòn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thẩm định giá online

Họ tên (*)

SĐT (*)

Email (*)

Mô tả tài sản cần thẩm định

Hình ảnh (Nếu có)

Kích thước file tải lên không được >10MB.

Ghi chú