Home » TS. TRẦN THỊ MƯỜI

TS. TRẦN THỊ MƯỜI

 • Nguyên Phụ trách Khoa Thẩm định giá – Kinh doanh Bất động sản – Trường Đại học Tài chính Marketing.
 • Giảng viên Trường Đại học Sài Gòn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thẩm định giá online

  Họ tên (*)
  SĐT (*)
  Email (*)
  Mô tả tài sản cần thẩm định
  Hình ảnh (Nếu có)

  Kích thước file tải lên không được >10MB.

  Ghi chú