Home » Ông. PHẠM ĐÌNH SOẠN

Ông. PHẠM ĐÌNH SOẠN

 • Nguyên Giám đốc điều hành dự án: Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và tăng cường năng lực Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài Chính do Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF tài trợ.
 • Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Mua bán nợ – Bộ Tài Chính.
 • Nguyên Cục Trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp – Bộ Tài Chính.
 • Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Quản lý vốn và Tài sản Nhà nước tại Doanh nghiệp – Bộ Tài Chính.
 • Nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý Tài chính Công nghiệp và Xây dựng – Bộ Tài Chính.
 • Nguyên Giám đốc Chi nhánh Công ty Sagonap tại Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thẩm định giá online

  Họ tên (*)
  SĐT (*)
  Email (*)
  Mô tả tài sản cần thẩm định
  Hình ảnh (Nếu có)

  Kích thước file tải lên không được >10MB.

  Ghi chú