Home » ThS. NGUYỄN THẾ PHƯỢNG

ThS. NGUYỄN THẾ PHƯỢNG

Nguyên Trưởng khoa Thẩm Định Giá – Kinh Doanh Bất Động sản -Trường Đại Học Tài Chính – Marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thẩm định giá online

  Họ tên (*)
  SĐT (*)
  Email (*)
  Mô tả tài sản cần thẩm định
  Hình ảnh (Nếu có)

  Kích thước file tải lên không được >10MB.

  Ghi chú