Home » Ông. TRỊNH THIÊN BÌNH

Ông. TRỊNH THIÊN BÌNH

 • Nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Micontrol.
 • Nguyên Giám đốc Công ty Đấu giá Đỉnh Vàng.
 • Nguyên Phó TGĐ Công ty Giám định Thẩm định Việt Nam.
 • Nguyên Phó Giám đốc Cty Maserco – thuộc Liên hiệp Hàng hải Việt Nam / Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Giảng viên Trường Đại học Tài chính Marketing.
 • Ủy viên HĐQT Công ty Sagonap – Nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Sagonap.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thẩm định giá online

  Họ tên (*)
  SĐT (*)
  Email (*)
  Mô tả tài sản cần thẩm định
  Hình ảnh (Nếu có)

  Kích thước file tải lên không được >10MB.

  Ghi chú