Home » ThS. NGUYỄN TIẾN THỎA

ThS. NGUYỄN TIẾN THỎA

– Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam

– Nguyên Cục Trưởng Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thẩm định giá online

  Họ tên (*)
  SĐT (*)
  Email (*)
  Mô tả tài sản cần thẩm định
  Hình ảnh (Nếu có)

  Kích thước file tải lên không được >10MB.

  Ghi chú