Home » Thương hiệu xuất sắc 2018, là sản phẩm dịch vụ tốt nhất vì người tiêu dùng lần V- 2018

Thương hiệu xuất sắc 2018, là sản phẩm dịch vụ tốt nhất vì người tiêu dùng lần V- 2018

– Thương hiệu “SAGONAP” của Công ty CP Giám định Thẩm định Sài Gòn đạt thành tích là “ Thương hiệu xuất sắc 2018, là sản phẩm dịch vụ tốt nhất vì người tiêu dùng lần V- 2018” do Hội đồng Viện khảo sát đánh giá chỉ số cạnh tranh và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam – Trung tâm đánh giá sản phẩm dịch vụ và công nghệ trao tặng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thẩm định giá online

  Họ tên (*)
  SĐT (*)
  Email (*)
  Mô tả tài sản cần thẩm định
  Hình ảnh (Nếu có)

  Kích thước file tải lên không được >10MB.

  Ghi chú