Home » Giấy khen và cúp vàng Hội Thẩm định giá Việt Nam

Giấy khen và cúp vàng Hội Thẩm định giá Việt Nam

– Giấy khen của Hội Thẩm định giá Việt Nam tặng cho Công ty CP Giám định Thẩm định Sài Gòn: “ Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động thẩm định giá và xây dựng, phát triển Hội Thẩm định giá Việt Nam giai đoạn 2012-2017” do Ông Ts Nguyễn Ngọc Tuấn – Nguyên Thứ Trưởng Bộ Tài Chính – Chủ tịch Hội Thẩm định giá VN ký ngày 16/5/2018.

– Cúp vàng của Hội Thẩm định giá Việt Nam tặng cho Công ty CP Giám định Thẩm định Sài Gòn: “ Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động thẩm định giá và xây dựng, phát triển Hội Thẩm định giá Việt Nam giai đoạn 2012-2017” do Ông Ts Nguyễn Ngọc Tuấn – Nguyên Thứ Trưởng Bộ Tài Chính – Chủ tịch Hội Thẩm định giá VN ký ngày 16/5/2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thẩm định giá online

Họ tên (*)

SĐT (*)

Email (*)

Mô tả tài sản cần thẩm định

Hình ảnh (Nếu có)

Kích thước file tải lên không được >10MB.

Ghi chú