Home » Giấy khen và cúp vàng Hội Thẩm định giá Việt Nam

Giấy khen và cúp vàng Hội Thẩm định giá Việt Nam

– Giấy khen của Hội Thẩm định giá Việt Nam tặng cho Công ty CP Giám định Thẩm định Sài Gòn: “ Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động thẩm định giá và xây dựng, phát triển Hội Thẩm định giá Việt Nam giai đoạn 2012-2017” do Ông Ts Nguyễn Ngọc Tuấn – Nguyên Thứ Trưởng Bộ Tài Chính – Chủ tịch Hội Thẩm định giá VN ký ngày 16/5/2018.

– Cúp vàng của Hội Thẩm định giá Việt Nam tặng cho Công ty CP Giám định Thẩm định Sài Gòn: “ Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động thẩm định giá và xây dựng, phát triển Hội Thẩm định giá Việt Nam giai đoạn 2012-2017” do Ông Ts Nguyễn Ngọc Tuấn – Nguyên Thứ Trưởng Bộ Tài Chính – Chủ tịch Hội Thẩm định giá VN ký ngày 16/5/2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thẩm định giá online

  Họ tên (*)
  SĐT (*)
  Email (*)
  Mô tả tài sản cần thẩm định
  Hình ảnh (Nếu có)

  Kích thước file tải lên không được >10MB.

  Ghi chú