Home » Giấy khen và Cúp vàng Hội Thẩm Định Giá VIỆT NAM

Giấy khen và Cúp vàng Hội Thẩm Định Giá VIỆT NAM

– Giấy khen của Hội Thẩm định giá Việt Nam tặng cho Công ty CP Giám định Thẩm định Sài Gòn: “ Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác thẩm định giá và tích cực xây dựng, phát triển Hội Thẩm định giá Việt Nam giai đoạn 2016 – 2018” do Ông  Nguyễn Tiến Thỏa – Chủ Tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam – Nguyên Cục Trưởng Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính -ký ngày 16/4/2019.

– Cúp vàng của Hội Thẩm định giá Việt Nam tặng cho Công ty CP Giám định Thẩm định Sài Gòn: “ Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác thẩm định giá và tích cực xây dựng, phát triển Hội Thẩm định giá Việt Nam giai đoạn 2016 – 2018” do Ông  Nguyễn Tiến Thỏa – Chủ Tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam – Nguyên Cục Trưởng Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính -ký ngày 16/4/2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thẩm định giá online

Họ tên (*)

SĐT (*)

Email (*)

Mô tả tài sản cần thẩm định

Hình ảnh (Nếu có)

Kích thước file tải lên không được >10MB.

Ghi chú