Home » SAGONAP ĐÓN NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH & ĐƯỢC BỘ TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VÀO TOP 5 DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ CỦA CẢ NƯỚC NĂM 2020.

SAGONAP ĐÓN NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH & ĐƯỢC BỘ TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VÀO TOP 5 DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ CỦA CẢ NƯỚC NĂM 2020.

Ngày 16-17/4/2021Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị thường niên Giám đốc các doanh nghiệp thẩm định giá lần thứ 5 với sự tham gia của hơn 300 đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Hội Thẩm định giá Việt Nam, đặc biệt là sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp thẩm định giá.

Cũng trong dịp này, được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ông Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Quản lý giá đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho Công ty Cổ phần Giám định Thẩm định Sài Gòn (SAGONAP) vì “Đã có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng nghề thẩm định giá, tham gia các hoạt động quản lý điều hành giá trong giai đoạn 2015- 2019” theo Quyết định số 420/QĐ-BTC ngày 26/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cũng trong Hội nghị này, Bộ Tài chính đã công bố Quyết định Bảng danh sách đánh giá xếp loại Doanh nghiệp Thẩm định giá năm 2020, Công ty SAGONAP thuộc Top 5 trên 193 Doanh nghiệp Thẩm định giá được đánh giá xếp loại trên cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thẩm định giá online

  Họ tên (*)
  SĐT (*)
  Email (*)
  Mô tả tài sản cần thẩm định
  Hình ảnh (Nếu có)

  Kích thước file tải lên không được >10MB.

  Ghi chú