Home » Doanh nghiệp đảm bảo chất lượng theo các yêu cầu của hệ thống QII-2017

Doanh nghiệp đảm bảo chất lượng theo các yêu cầu của hệ thống QII-2017

– Công ty CP Giám định Thẩm định Sài Gòn được chứng nhận là “Doanh nghiệp đảm bảo chất lượng theo các yêu cầu của hệ thống QII-2017” do Liên hiệp chất lượng Châu Á Thái Bình Dương – Hội tri thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam và tổ chức Global GAT công nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thẩm định giá online

Họ tên (*)

SĐT (*)

Email (*)

Mô tả tài sản cần thẩm định

Hình ảnh (Nếu có)

Kích thước file tải lên không được >10MB.

Ghi chú