Home » Chứng nhận đánh giá quốc tế độc lập minh chứng “phù hợp với các yêu cầu của hệ thống QAS 2018 – Bảo đảm chất lượng cho nhóm ngành Thẩm định giá

Chứng nhận đánh giá quốc tế độc lập minh chứng “phù hợp với các yêu cầu của hệ thống QAS 2018 – Bảo đảm chất lượng cho nhóm ngành Thẩm định giá

– Công ty CP Giám định Thẩm định Sài Gòn được Chứng nhận đánh giá quốc tế độc lập minh chứng “phù hợp với các yêu cầu của hệ thống QAS 2018 – Bảo đảm chất lượng cho nhóm ngành Thẩm định giá” do Liên hiệp chất lượng Châu Á Thái Bình Dương – Hội tri thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam và tổ chức Global GAT công nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thẩm định giá online

  Họ tên (*)
  SĐT (*)
  Email (*)
  Mô tả tài sản cần thẩm định
  Hình ảnh (Nếu có)

  Kích thước file tải lên không được >10MB.

  Ghi chú