Home » Sagonap ký thỏa thuận hợp tác với Kiên Long Bank

Sagonap ký thỏa thuận hợp tác với Kiên Long Bank

Hợp đồng nguyên tắc số 13002/HĐNT-TH ngày 21/5/2013 đã ký giữa Ngân hàng TMCP Kiên Long và Công ty Cổ phần Giám định Thẩm định Sài Gòn (SAGONAP) về dịch vụ Thẩm định giá tài sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thẩm định giá online

  Họ tên (*)
  SĐT (*)
  Email (*)
  Mô tả tài sản cần thẩm định
  Hình ảnh (Nếu có)

  Kích thước file tải lên không được >10MB.

  Ghi chú