Home » KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI WOORI BANK VIETNAM

KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI WOORI BANK VIETNAM

Hợp đồng Hợp tác Số 2004/HĐLK-TH V/v Ký kết hợp đồng nguyên tắc về cung cấp dịch vụ thẩm định giá Tài sản giữa Ngân hàng Woori (Woori Bank Vietnam) và Công ty Cổ phần Giám định Thẩm định Sài Gòn (SAGONAP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thẩm định giá online

  Họ tên (*)
  SĐT (*)
  Email (*)
  Mô tả tài sản cần thẩm định
  Hình ảnh (Nếu có)

  Kích thước file tải lên không được >10MB.

  Ghi chú