Home » KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI WOORI BANK VIETNAM

KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI WOORI BANK VIETNAM

Hợp đồng Hợp tác Số 2004/HĐLK-TH V/v Ký kết hợp đồng nguyên tắc về cung cấp dịch vụ thẩm định giá Tài sản giữa Ngân hàng Woori (Woori Bank Vietnam) và Công ty Cổ phần Giám định Thẩm định Sài Gòn (SAGONAP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thẩm định giá online

Họ tên (*)

SĐT (*)

Email (*)

Mô tả tài sản cần thẩm định

Hình ảnh (Nếu có)

Kích thước file tải lên không được >10MB.

Ghi chú