Home » Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ Thẩm định giá với Ngân hàng TMCP Quốc Dân – NCB

Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ Thẩm định giá với Ngân hàng TMCP Quốc Dân – NCB

Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ Thẩm định giá ký kết ngày 25/05/2021 giữa Công ty CP Giám định Thẩm định Sài Gòn và Ngân hàng TMCP Quốc Dân – NCB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thẩm định giá online

  Họ tên (*)
  SĐT (*)
  Email (*)
  Mô tả tài sản cần thẩm định
  Hình ảnh (Nếu có)

  Kích thước file tải lên không được >10MB.

  Ghi chú