Home » KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI SHINHAN BANK VIETNAM

KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI SHINHAN BANK VIETNAM

Hợp đồng Hợp tác Số HDHT/SHBVN/2020 V/v Hợp tác trong việc giới thiệu và cung cấp dịch vụ thẩm định giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản tín dụng của các khách hàng có nhu cầu vay vốn tại NGÂN HÀNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thẩm định giá online

Họ tên (*)

SĐT (*)

Email (*)

Mô tả tài sản cần thẩm định

Hình ảnh (Nếu có)

Kích thước file tải lên không được >10MB.

Ghi chú