Home » Sagonap hợp tác với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Sagonap hợp tác với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ định giá tài sản ngày 01/09/2015 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty Cổ phần Giám định Thẩm định Sài Gòn (SAGONAP) về dịch vụ Thẩm định giá Tài sản và văn bản số 740/BIDV-QLTD ngày 07/02/2018 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) V/v kết quả lựa chọn định giá TSĐB tại BIDV.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thẩm định giá online

Họ tên (*)

SĐT (*)

Email (*)

Mô tả tài sản cần thẩm định

Hình ảnh (Nếu có)

Kích thước file tải lên không được >10MB.

Ghi chú