Home » Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ V – nhiệm kỳ III (2018-2022) – Hội Thẩm định giá Việt Nam

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ V – nhiệm kỳ III (2018-2022) – Hội Thẩm định giá Việt Nam

Ngày 11/12/2021, tại Đải Lải – Vĩnh Phúc, Hội Thẩm định giá Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ V, nhiệm kỳ III (2018-2022) để tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động của Hội Thẩm định giá Việt Nam năm 2021 và bàn phương hướng hoạt động năm 2022.
Tham dự Hội nghị gồm:
– Về phía cơ quan quản lý Nhà nước: Ông Nguyễn Anh TuấnCục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính.
– Về phía Hội Thẩm định giá Việt Nam: Ông Nguyễn Tiến ThỏaChủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam, Chủ trì Hội nghị;
– Và cùng toàn thể các thành viên Ban Chấp hành Hội; Các Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính; Trưởng, Phó phòng Quản lý thẩm định giá Cục Quản lý giá Bộ Tài chính; Tạp chí Nhịp sống Thị trường; Các khách mời và toàn thể cán bộ, nhân viên Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam.
Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Tiến Thỏa đã báo cáo tổng kết, đánh giá những hoạt động của Hội đạt được trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; Thành công vượt trội, nổi bật được đánh giá:
Một là tham mưu, góp ý, phản biện, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về giá trên một số lĩnh vực: Gắn kết với các hội viên, tham gia tích cực vào việc bảo vệ quyền và lợi ích của các hội viên bằng các hình thức thích hợp, phù hợp với quy định của pháp luật.
Ông Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính phát biểu tại hội nghị.
Hai là công tác đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ cho học viên trong cả nước có nhu cầu và đào tạo cập nhật kiến thức hàng năm cho các thẩm định viên về giá.
Ba là công tác thông tin, tuyên truyền về giá và thẩm định giá. Đặc biệt là việc cho ra mắt và tổ chức hoạt động của Tạp chí điện tử “Nhịp sống Thị trường”- cơ quan ngôn luận của Hội Thẩm định giá Việt Nam.
Ngoài những thành tích đạt được vẫn còn những tồn tại như: Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19 không được tập hợp đông người nên không tổ chức họp mặt hội viên trong cả nước để giao lưu, tọa đàm về các vấn đề: Đạo đức hành nghề TĐG; những thiếu sót, sai phạm trong hoạt động TĐG: nguyên nhân, giải pháp khắc phục….; chưa tổ chức một số lớp đào tạo chuyên đề chuyên sâu cho một số đơn vị như: Ngân hàng Quân đội, Quỹ Đầu tư Bắc Ninh…; Đáng chú ý về hoạt động cung ứng dịch vụ của một số hội viên đã có những sai phạm bị các cơ quan pháp luật khởi tố; Công tác hội phí: Bên cạnh các hội viên rất tích cực trong việc thực hiện nghĩa vụ hội phí để xây dựng Hội, thì vẫn còn không ít hội viên cho đến nay hết năm vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ (trong đó có 1 số đơn vị hội viên mà lãnh đạo đơn vị là thành viên Ban Chấp hành). Tổng số đơn vị hội viên nộp hội phí mới đạt 67%, tổng số hội viên cá nhân đạt 40%.
Phát biểu kết luận Ông Nguyễn Tiến Thỏa – Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam khẳng định: Năm 2021 do ảnh hưởng dịch bệnh Cocvid-19 ảnh hưởng nghiệm trọng và tác động bất lợi tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, trong đó có hoạt động của Hội và ngành nghề thẩm định giá. Tuy gặp phải khó khăn như vậy, nhưng nhờ chủ động có nhưng biện pháp khắc phục khó khăn phát huy những thuận lợi, đoàn kết, bám sát phương hướng nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội III đề ra và được cụ thể hóa bằng phương hướng hoạt động đột phá, đổi mới của năm 2021, toàn Hội phấn đấu đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.
Hội nghị cơ bản thống nhất các nội dung trong Dự thảo Báo cáo. Ngoài ra, các đại biểu và các thành viên Ban Chấp hành Hội có ý kiến phát biểu, góp ý với cơ quan quản lý Nhà nước xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh hành lang pháp lý giúp cho ngành hạn chế được những rủi ro trong hoạt động tư vấn thẩm định giá.
Ông Nguyễn Tiến Thỏa – Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam phát biểu tại hội nghị

 

Kết luận hội nghị Ông Nguyễn Tiến Thỏa Chủ trì cuộc họp đã tổng kết lại những vấn đề trước mắt cần tập trung cần giải quyết trong năm 2022: Tiến hành sửa đổi, bổ sung Tiêu chuẩn thẩm định giá; Tổ chức hội nghịcác doanh doanh thẩm định giá trong cả nước để lắng nghe ý kiến góp ý; Đề nghị hỗ trợ Tạp chí điện tử Nhịp sống Thị trường bằng cách gửi các bài viết phù hợp với tôn chỉ, mục đích nêu trên của Tạp chí để Tạp chí nghiên cứu, biên tập và đăng tải tập trung nghiên cứu những bài viết cùng với Cục Quản lý giá về thẩm định giá để kiến nghị với Bộ Tài chính.
Một số hình ảnh tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ V – nhiệm kỳ III (2018-2022) – Hội Thẩm định giá Việt Nam:
Theo Hội thẩm định giá Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thẩm định giá online

  Họ tên (*)
  SĐT (*)
  Email (*)
  Mô tả tài sản cần thẩm định
  Hình ảnh (Nếu có)

  Kích thước file tải lên không được >10MB.

  Ghi chú