Home » “Những thiếu sót, sai phạm trong hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá thời gian gần đây”

“Những thiếu sót, sai phạm trong hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá thời gian gần đây”

Công văn của Hội Thẩm Định Giá Việt Nam về “Những thiếu sót, sai phạm trong hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá thời gian gần đây”

File: Cv Nhung thieu sot, sai pham trong tham dinh gia gan day 2020

Nguồn: http://www.vva.org.vn/NewsDetail.aspx?Id=5058

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thẩm định giá online

Họ tên (*)

SĐT (*)

Email (*)

Mô tả tài sản cần thẩm định

Hình ảnh (Nếu có)

Kích thước file tải lên không được >10MB.

Ghi chú