Home » “Những thiếu sót, sai phạm trong hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá thời gian gần đây”

“Những thiếu sót, sai phạm trong hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá thời gian gần đây”

Công văn của Hội Thẩm Định Giá Việt Nam về “Những thiếu sót, sai phạm trong hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá thời gian gần đây”

File: Cv Nhung thieu sot, sai pham trong tham dinh gia gan day 2020

Nguồn: http://www.vva.org.vn/NewsDetail.aspx?Id=5058

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thẩm định giá online

  Họ tên (*)
  SĐT (*)
  Email (*)
  Mô tả tài sản cần thẩm định
  Hình ảnh (Nếu có)

  Kích thước file tải lên không được >10MB.

  Ghi chú