Home » Ông CAO SƠN TÂY NGUYÊN

Ông CAO SƠN TÂY NGUYÊN

 1. Bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn:
 • Giám định viên.
 • Kỹ sư Hàng Hải
 • Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh
 • Chứng chỉ đào tạo bảo hiểm
 • Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá
 • Certificate of “Vietnamese Surveyor Training Program” do hiệp hội  WOE cấp
 • Certificate of “Client Reinsurance Seminar” do Aon Re Asia cấp
 1. Năng lực – kinh nghiệm:
 • Giám định – Bảo Hiểm trên 15 năm.
 • Giám định nghiệp vụ hàng hải, Cháy & rủi ro kỹ thuật.
 • Giám định hàng hóa.
 • Nghiệp vụ bảo hiểm & bồi thường hàng hải, hàng hóa, tài sản kỹ thuật & xe cơ giới.
 1. Chức danh đã đảm nhiệm:
 • Giám định viên Công ty giám định NKKK (Nippon Kaiji Kentai Kyokai)
 • Trưởng phòng giám định hàng hải Công ty Cp Giám Định-Thẩm Định Việt Nam (VIVACO)
 • Chuyên viên Ban Nghiệp vụ/ Ban Bồi Thường Tổng Công Ty CP Bảo Minh
 • Trưởng phòng giám định & bồi thường Công ty CP Bảo Hiểm Phú Hưng.
 • Phó giám đốc Công ty Giám Định Tín Việt
 • Giám Đốc chi nhánh Công ty Giám Định Thẩm Định Cửu Long Chi Nhánh Sài Gòn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thẩm định giá online

  Họ tên (*)
  SĐT (*)
  Email (*)
  Mô tả tài sản cần thẩm định
  Hình ảnh (Nếu có)

  Kích thước file tải lên không được >10MB.

  Ghi chú