Home » BÀ LÊ THỊ HẢI VÂN

BÀ LÊ THỊ HẢI VÂN

 1. Bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn:
 • Cử nhân chuyên ngành kế toán doanh nghiệp.
 • Chứng chỉ kế toán trưởng
 • Thẩm định viên về giá – Bộ Tài chính.
 1. Năng lực – kinh nghiệm:
 • Kinh nghiệm Đấu giá tải sản trên 10 năm
 • Chuyên viên tài chính
 • Thẩm định giá bất động sản, động sản, thẩm định giá trị doanh nghiệp và các loại tài sản khác.
 • Tư vấn tài chính, kế toán doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thẩm định giá online

  Họ tên (*)
  SĐT (*)
  Email (*)
  Mô tả tài sản cần thẩm định
  Hình ảnh (Nếu có)

  Kích thước file tải lên không được >10MB.

  Ghi chú