Home » Tọa đàm hợp tác với Hiệp hội thẩm định giá bất động sản Nhật Bản về xác định giá đất tiêu chuẩn tại địa bàn Tp.HCM

Tọa đàm hợp tác với Hiệp hội thẩm định giá bất động sản Nhật Bản về xác định giá đất tiêu chuẩn tại địa bàn Tp.HCM

Sagonap toạ đàm hợp tác với Hiệp hội thẩm định giá bất động sản Nhật Bản về xác định giá đất tiêu chuẩn tại địa bàn Tp.HCM.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thẩm định giá online

  Họ tên (*)
  SĐT (*)
  Email (*)
  Mô tả tài sản cần thẩm định
  Hình ảnh (Nếu có)

  Kích thước file tải lên không được >10MB.

  Ghi chú