Home » Sagonap ký thỏa thuận hợp tác với Bảo Minh

Sagonap ký thỏa thuận hợp tác với Bảo Minh

Thỏa thuận hợp tác kinh doanh số AD0001/18PA007FF ngày 05/08/2018 giữa Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh (Bảo Minh) và Công ty Cổ phần Giám định Thẩm định Sài Gòn (SAGONAP) về việc cùng nhau hợp tác triển khai bán Bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP ban hành ngày 23/02/2018 cho các tòa nhà, nhà ở của cá nhân, doanh nghiệp và cư dân đang sử dụng dịch vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thẩm định giá online

  Họ tên (*)
  SĐT (*)
  Email (*)
  Mô tả tài sản cần thẩm định
  Hình ảnh (Nếu có)

  Kích thước file tải lên không được >10MB.

  Ghi chú