Home » Sagonap ký hợp đồng nguyên tắc với DATC

Sagonap ký hợp đồng nguyên tắc với DATC

Hợp đồng nguyên tắc số 03/HĐNT/2014 ngày 25/01/2014 đã ký giữa Công ty Mua Bán Nợ và Tài Sản Tồn Đọng của Doanh Nghiệp và Công ty Cổ phần Giám định Thẩm định Sài Gòn (SAGONAP) về dịch vụ Thẩm định giá tài sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thẩm định giá online

  Họ tên (*)
  SĐT (*)
  Email (*)
  Mô tả tài sản cần thẩm định
  Hình ảnh (Nếu có)

  Kích thước file tải lên không được >10MB.

  Ghi chú