Home » Sagonap hợp tác với Ngân hàng Xây dựng

Sagonap hợp tác với Ngân hàng Xây dựng

Thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ thẩm định giá tài sản số 05/2015/TTĐG-CB ngày 30/10/2015 giữa Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CB) và Công ty Cổ phần Giám định Thẩm định Sài Gòn (SAGONAP) về dịch vụ Thẩm định giá Tài sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thẩm định giá online

Họ tên (*)

SĐT (*)

Email (*)

Mô tả tài sản cần thẩm định

Hình ảnh (Nếu có)

Kích thước file tải lên không được >10MB.

Ghi chú