Home » CÔNG TY SAGONAP VINH DỰ ĐƯỢC NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH & ĐƯỢC BỘ TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VÀO TOP 5 DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ CỦA CẢ NƯỚC NĂM 2020.

CÔNG TY SAGONAP VINH DỰ ĐƯỢC NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH & ĐƯỢC BỘ TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VÀO TOP 5 DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ CỦA CẢ NƯỚC NĂM 2020.

Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị thường niên Giám đốc các doanh nghiệp thẩm định giá lần thứ 5 vào ngày 16-17/4/2021 với sự tham gia của hơn 300 đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Hội Thẩm định giá Việt Nam, đặc biệt là sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp thẩm định giá.

Toàn cảnh hội nghị.

 

Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ông Nguyễn Anh Tuấn- Cục trưởng Cục Quản lý giá đã chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã tập trung trao đổi và thảo luận về các nội dung:

(1) Tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của các doanh nghiệp thẩm định giá năm 2019, 2020;

(2) Báo cáo kết quả kiểm tra doanh nghiệp thẩm định giá năm 2020 và Công bố kết quả đánh giá chất lượng của các doanh nghiệp thẩm định giá năm 2020;

(3) Triển khai các quy định tại Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật giá về thẩm định giá;

(4) Giới thiệu Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính và xin ý kiến về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính;

(5) Trao đổi về định hướng liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung một số điều Luật giá về thẩm định giá và định hướng phát triển nghề thẩm định giá tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Quản lý giá phát biểu tại Hội nghị

Cũng trong dịp này, được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Tài chính Ông Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Quản lý giá đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho Công ty Cổ phần Giám định Thẩm định Sài Gòn (SAGONAP) vì “Đã có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng nghề thẩm định giá, tham gia các hoạt động quản lý điều hành giá trong giai đoạn 2015- 2019” theo Quyết định số 420/QĐ-BTC ngày 26/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Một số hình ảnh của Công ty SAGONAP tham gia tại Hội nghị:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thẩm định giá online

  Họ tên (*)
  SĐT (*)
  Email (*)
  Mô tả tài sản cần thẩm định
  Hình ảnh (Nếu có)

  Kích thước file tải lên không được >10MB.

  Ghi chú