Home » Hội thảo khoa học Góp ý chỉnh sửa, bổ sung các phương pháp định giá đất trong luật đất đai năm 2013

Hội thảo khoa học Góp ý chỉnh sửa, bổ sung các phương pháp định giá đất trong luật đất đai năm 2013

Công ty CP Giám định Thẩm định Sài Gòn – SAGONAP tham dự “Hội thảo khoa học Góp ý chỉnh sửa, bổ sung các phương pháp định giá đất trong luật đất đai năm 2013”

Ngày 23/10/2020 – tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – UEH – 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thẩm định giá online

Họ tên (*)

SĐT (*)

Email (*)

Mô tả tài sản cần thẩm định

Hình ảnh (Nếu có)

Kích thước file tải lên không được >10MB.

Ghi chú