Home » Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện các biện pháp ứng phó diễn biến dịch Covid-19

Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện các biện pháp ứng phó diễn biến dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu các đơn vị thuộc cơ quan Bộ chủ động và tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan Bộ Tài chính (28-Trần Hưng đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Trong đó, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị làm việc tại trụ sở Cơ quan Bộ Tài chính khẩn trương triển khai và phối hợp thực hiện một số nội dung:

Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác quán triệt và phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và của Bộ Tài chính về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống và ứng phó với dịch Covid-19. Nghiêm túc thực hiện các biện pháp và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia, của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19…

Bộ Tài chính thiết lập lại hệ thống kiểm dịch, kiểm tra thân nhiệt cán bộ công chức và khách vào trụ sở.

Thủ trưởng các đơn vị chủ động rà soát và yêu cầu các cán bộ công chức thuộc phạm vi quản lý trong thời gian từ 10/7/2020 đến nay đã có đến, lưu trú tại TP Đà Nẵng đã trở về Hà Nội hoặc không di chuyển đến TP Đà Nẵng nhưng có tiếp xúc gần với người trở về từ TP Đà Nẵng trong thời gian nêu trên thực hiện tự cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ ngày 27/7/2020, sử dụng công nghệ thông tin làm việc từ xa và phải chủ động khai báo y tế, cung cấp thông tin với cơ quan y tế và chính quyền địa phương nơi cư trú để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nếu có triệu chứng, biểu hiện bất thường như sốt, ho, khó thở… cán bộ công chức phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất khám và lấy xét nghiệm theo quy định về phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, có trách nhiệm giám sát, theo dõi và tổng hợp báo cáo tình hình sức khỏe của cán bộ công chức thuộc phạm vi quản lý đối với các trường hợp áp dụng các biện pháp cách ly theo quy định.

Cán bộ công chức đến làm việc tại cơ quan Bộ phải đeo khẩu trang và thực hiện sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn khi ra, vào trụ sở Cơ quan Bộ Tài chính. Ngoài ra, cán bộ công chức cơ quan Bộ Tài chính cũng được khuyến cáo cần đeo khẩu nơi công cộng, khi tham gia giao thông và hạn chế đến nơi tập trung đông người, giữ khoảng cách an toàn tại nơi công cộng.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ được giao, khối lượng, tính chất công việc và số lượng cán bộ công chức của đơn vị, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức công việc, bố trí cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị phù hợp với điều kiện thực tế về phòng, chống dịch bệnh covid-19 tại trụ sở cơ quan Bộ, đảm bảo không chậm trễ công việc, nhất là các công việc yêu cầu thời hạn giải quyết, xử lý theo quy định.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cuộc họp, xử lý và giải quyết trực tuyến công việc được giao. Chủ động sắp xếp, tạm dừng việc bố trí cán bộ công chức đi công tác đến TP Đà Nẵng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, kể từ ngày 27/7/2020, Bộ Tài chính cũng thiết lập lại hệ thống kiểm dịch, kiểm tra thân nhiệt cán bộ công chức, khách đến giao dịch, liên hệ công tác khi vào trụ sở và triển khai các biên pháp phòng ngừa dịch Covid-19 tại trụ sở cơ quan bộ Tài chính.

Thủ trưởng các đơn vị làm việc tại trụ sở cơ quan Bộ phải chủ động rà soát, quán triệt tới cán bộ công chức của đơn vị nghiêm túc thực hiện chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về việc cán bộ công chức lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.

Theo Bộ Tài Chính

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thẩm định giá online

  Họ tên (*)
  SĐT (*)
  Email (*)
  Mô tả tài sản cần thẩm định
  Hình ảnh (Nếu có)

  Kích thước file tải lên không được >10MB.

  Ghi chú