Home » Bộ Tài chính thông báo về kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ 15 (năm 2020)

Bộ Tài chính thông báo về kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ 15 (năm 2020)

Bộ Tài chính thông báo về kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ 15 (năm 2020)

2. MAU PHIEU DK DU THI

3. MÁU PHIEU DKDT SAT HACH

4. MAU GIAY XAC NHAN THOI GIAN CONG TAC

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Tài Chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thẩm định giá online

  Họ tên (*)
  SĐT (*)
  Email (*)
  Mô tả tài sản cần thẩm định
  Hình ảnh (Nếu có)

  Kích thước file tải lên không được >10MB.

  Ghi chú